Analiza apa potabila / uzata

Analiza apa potabila / uzata

Ape potabile

Laboratorul Analize de Mediu din cadrul Givaroli Impex SRL efectuează analize fizico-chimice pentru identificarea si cuantificarea a numerosi poluanţi care se pot afla in apa destinată consumului uman (apa potabilă). Prin apa potabilă se intelege orice apa ce ar urma sa fie folosita pentru  consumul uman (apa de la robinet, apa imbuteliată în recipiente de plastic/sticla, apă furnizată din surse locale, fântâni, izvoare, apă folosită ca sursă în industria alimentară, etc.)

Pentru factorul de mediu apă potabilă, de suprafata, uzata, subterana, indicatorii pe care Laboratorul Analize de Mediu din cadrul S.C GIVAROLI IMPEX SRL îi efectuează sunt:

1pHSR EN ISO 10523:2012-electrochimie
2ConductivitateSR EN 27888:1997-electrochimie
3AzotaţiSR EN ISO 10304-1:2009-ion cromatografie(IC); Metodă Validată Intern- spectrofotometrie UV
4Cianuri totaleSR ISO 6703-1:1998-spectrofotometrie SR ISO 6703-2:2000-spectrofotometrie
5Cianuri libere
6Indice de fenolSR ISO 6439:2001; SR ISO 6439:2001/C91:2006
7Agenti de suprafata anionici-detergentiSR EN 903:2003
8Azot amoniacalSR ISO 7150-1:2001-spectrofotometrie VIS; SR EN ISO 14911:2003- ion cromatografie  (IC)
9Azot totalSR EN ISO 11905-1:2003
10Azot KjeldahlSR EN 25663:2000
11AzotatiMetoda validata intern SR EN ISO 10304-1:2009-ion cromatografie  (IC)
12AzotiţiSR EN ISO 10304-1:2009-ion cromatografie  (IC) SR EN ISO 26777:2002-spectrofotometrie VIS; SR EN ISO 26777:2002/C91:2006- spectrofotometrie
13Crom hexavalentSR ISO 11083:1998; SR EN ISO 18412:2007
14SulfitiSTAS 7661-89
15Sulfuri / hidrogen sulfuratSR 7510:1997
16SulfaţiSR EN ISO 10304-1:2009- ion cromatografie (IC); Metodă Validată Intern- spectrofotometrie
17TurbiditateSR EN ISO 7027:2016-turbidimetrie
18BorSR ISO 9390:2000
19SiliciuSTAS 9375-73; SR 7566:1993; Metoda Validata Intern
20Metale grele: As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb,  Tl, V, Al, Ca, Mg, Na, K, Zn, Mo, Fe, Sn, Se, Te, Ti, BiSR EN 1233:2003; SR EN ISO 15586:2004-GFAAS; SR EN ISO 12020:2004; SR ISO 8288:2001-FAAS; SR ISO 17378-2:2015;ISO/TS 17379-2:2013-HyGAAS; EPA 7062A:1994;EPA 7742:1994
21HgSR EN ISO 12846:2012
22Reziduu filtrabil la 1050/ fixSTAS 9187-84; STAS 3638-76; SR EN 15216:2008
23Materii in suspensieSR EN 872:2005; STAS 6953-1981
24Substante extractibile in solventSR 7587:1996
25Pierdere la calcinare si substante mineraleSTAS 6953-81
26Alcalinitate totala permanenta si carbonataSR EN ISO 9963-1:2002
27Clor total si clor liber rezidualSR EN ISO 7393-1:2002
28CloruriSR ISO 9297:2001-volumetrie; SR EN ISO 10304-1:2009- ion cromatografie  (IC)
29CCOCrSR ISO 6060:1996
30Oxidabilitate/indice de permanganatSR EN ISO 8467-2001-volumetrie
31Duritate totalăSR ISO 6059:2008, SR ISO 6058:2008-volumetrie
32Ca, Mg
33Oxigen dizolvatSR EN ISO 5814:2013
34CBO5SR EN 1899-1:2003; SR EN 1899-2:2002
35COVSR EN 14207:2003; SR EN ISO 10301:2003; SR ISO 11423-1,2:2000; ISO 20595:2017; EPA 8260B:1996
36Benz-a-piren şi hidrocarburi aromatice policiclice(HAP)SR EN ISO 17993:2004- HPLC
37Compusi  organici cu azot si fosforSR EN 12918:2002; SR EN ISO 10695:2002
38Pesticide organoclorurate/ PCBSR EN ISO 6468:2000-GC-MS
39Fenoli si derivati ai acestoraSR EN 12673:2002; ISO 8165-1:2000; SR EN ISO 18857-1:2007
40Compusi organostaniciSR EN ISO 17353:2006
41FtalatiSR EN ISO 18856:2006
42Total produse petroliereSR EN ISO 9377-2:2002
43Determinare anioni(F, Cl, NO2, PO43, Br, NO3, SO42) si cationi(Li, Na, NH4, K, Ca, Mg, Sr, Ba)SR EN ISO 10304-1:2009; SR EN ISO 14911:2003
44PrelevareSR EN ISO 5667-1:2007; SR EN ISO 5667-3:2018; SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-4:2000; SR EN ISO 5667-10:1994; SR EN ISO 5667-11:2009

Ape uzate

Apele uzate reprezintă apele folosite în procese industriale de producție sau în gospodăriile populației, poluate cu diferite substanțe, evacuate prin intermediul sistemului de canalizare în receptori naturali (râurilacurimări) sau pe diferite terenuri, cu sau fără epurare prealabilă.

Legea apelor din România definește apele uzate ca fiind ape provenind din activități casnice, sociale sau economice, conținând substanțe poluante sau reziduuri care-i alterează caracteristicile fizice, chimice și bacteriologice inițiale, precum și ape de ploaie ce curg pe terenuri poluate.

Laboratorul Analize de Mediu din cadrul Givaroli Impex SRL efectueaza analize fizico-chimice pentru identificarea si cuantificarea a numerosi poluanti ce se pot afla in apa uzată menajeră (provenită de la grupurile sanitare, gătit, spălat și din alte activități menajere), apă uzată industrial (provenită din diferite procese industriale și/sau comerciale), apa uzată orasenească/urbană (rezultate din amestecul de ape uzate menajere cu ape uzate industriale și/sau ape meteorice).

Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în retelele de canalizare/receptori naturali sunt analizați în conformitate cu Hotararea de Guvern nr. 352 /2005 privind modificarea/completarea HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme ărivind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.

1pHSR EN ISO 10523:2012-electrochimie
2ConductivitateSR EN 27888:1997-electrochimie
3AzotaţiSR EN ISO 10304-1:2009-ion cromatografie(IC); Metodă Validată Intern- spectrofotometrie UV
4Cianuri totaleSR ISO 6703-1:1998-spectrofotometrie SR ISO 6703-2:2000-spectrofotometrie
5Cianuri libere
6Indice de fenolSR ISO 6439:2001; SR ISO 6439:2001/C91:2006
7Agenti de suprafata anionici-detergentiSR EN 903:2003
8Azot amoniacalSR ISO 7150-1:2001-spectrofotometrie VIS; SR EN ISO 14911:2003- ion cromatografie  (IC);
9Azot totalSR EN ISO 11905-1:2003
10Azot KjeldahlSR EN 25663:2000
11AzotatiMetoda validata intern
12AzotiţiSR EN ISO 10304-1:2009-ion cromatografie  (IC); SR EN ISO 26777:2002-spectrofotometrie VIS; SR EN ISO 26777:2002/C91:2006- spectrofotometrie
13Crom hexavalentSR ISO 11083:1998; SR EN ISO 18412:2007
14SulfitiSTAS 7661-89
15Sulfuri / hidrogen sulfuratSR 7510:1997
16SulfaţiSR EN ISO 10304-1:2009- ion cromatografie (IC); Metodă Validată Intern- spectrofotometrie
17TurbiditateSR EN ISO 7027:2016-turbidimetrie
18BorSR ISO 9390:2000
19SiliciuSTAS 9375-73; SR 7566:1993; Metoda Validata Intern
20Metale grele: As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb,  Tl, V, Al, Ca, Mg, Na, K, Zn, Mo, Fe, Sn, Se, Te, Ti, BiSR EN 1233:2003; SR EN ISO 15586:2004-GFAAS; SR EN ISO 12020:2004; SR ISO 8288:2001-FAAS; SR ISO 17378-2:2015;ISO/TS 17379-2:2013-HyGAAS; EPA 7062A:1994;EPA 7742:1994
21HgSR EN ISO 12846:2012
22Reziduu filtrabil la 1050/ fixSTAS 9187-84; STAS 3638-76; SR EN 15216:2008
23Materii in suspensieSR EN 872:2005; STAS 6953-1981
24Substante extractibile in solventSR 7587:1996
25Pierdere la calcinare si substante mineraleSTAS 6953-81
26Alcalinitate totala permanenta si carbonataSR EN ISO 9963-1:2002
27Clor total si clor liber rezidualSR EN ISO 7393-1:2002
28CloruriSR ISO 9297:2001-volumetrie; SR EN ISO 10304-1:2009- ion cromatografie  (IC)
29CCOCrSR ISO 6060:1996
30Oxidabilitate/indice de permanganatSR EN ISO 8467-2001-volumetrie
31Duritate totalăSR ISO 6059:2008, SR ISO 6058:2008-volumetrie
32Ca, Mg
33Oxigen dizolvatSR EN ISO 5814:2013
34CBO5SR EN 1899-1:2003; SR EN 1899-2:2002
35COVSR EN 14207:2003; SR EN ISO 10301:2003; SR ISO 11423-1,2:2000; ISO 20595:2017; EPA 8260B:1996
36Benz-a-piren şi hidrocarburi aromatice policiclice(HAP)SR EN ISO 17993:2004- HPLC
37Compusi  organici cu azot si fosforSR EN 12918:2002; SR EN ISO 10695:2002
38Pesticide organoclorurate/ PCBSR EN ISO 6468:2000-GC-MS
39Fenoli si derivati ai acestoraSR EN 12673:2002; ISO 8165-1:2000; SR EN ISO 18857-1:2007
40Compusi organostaniciSR EN ISO 17353:2006
41FtalatiSR EN ISO 18856:2006
42Total produse petroliereSR EN ISO 9377-2:2002
43Determinare anioni(F, Cl, NO2, PO43, Br, NO3, SO42) si cationi(Li, Na, NH4, K, Ca, Mg, Sr, Ba)SR EN ISO 10304-1:2009; SR EN ISO 14911:2003
44PrelevareSR EN ISO 5667-1:2007; SR EN ISO 5667-3:2018; SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-4:2000; SR EN ISO 5667-10:1994; SR EN ISO 5667-11:2009