Determinare nivel zgomot

Determinare nivel zgomot ponderat in mediul ambient

Poluarea fonica este din ce in ce mai accentuata in orase si nu numai. Sursele de poluare acustica din localitati sunt din cele mai diverse, fiind clasificate in surse fixe- zonele rezidențiale, industriale, de construcții și demolare si surse mobile- rețeaua de transport urban de suprafata, feroviar, aeroporturi etc. În Uniunea Europeană, limita actuală a zgomotului ce provine din traficul rutier este de 74 de decibeli pentru cele mai multe dintre automobile, dar Comisia Europeană intenționează să reducă această limită, în 2 etape, până la 68 de decibeli.

 In mediul industrialsursele de poluare acustică sunt la fel de diverse: ventilatoare, generatoarele de energie electrică, compresoarele cu piston pentru furnizarea aerului comprimat, arzătoarele de la cazanele de abur, compresoare și turbocompresoare, instalații de ventilare, conducte prin care se vehiculează gaze cu viteze mari, centrale termoelectrice, cuptoare industriale etc.

 În studiile de poluare acustică, pentru determinarea aproape a oricărui tip de zgomot, în mod special pentru domeniile industrial, protecția mediului și zgomot aeroportuar, se utilizează sonometrele care măsoară nivelul de presiune acustică.

Limitele maxime de zgomot admisibil diferă în funcţie de utilitatea funcţională a ambientului afectat, pe timp de zi si noapte(cu 10dB mai mica):

– Parcuri, zone de recreere și odihnă, zone de tratament balneoclimateric/45 dB;

– Incinte de școli, creșe, grădinițe, spații de joacă pentru copii/75dB;

– Piețe, spații comerciale, restaurante în aer liber/65dB

– Stadioane, cinematografe în aer liber/90dB;

– Parcaje auto/90dB;

– Incintă industrială/65dB;

– Parcaje auto cu stații service subterane/90dB;

– Zone feroviare/70dB;

– Aeroporturi/90dB

Laboratorul Analize de Mediu din cadrul Givaroli Impex SRL efectueaza si este acreditat RENAR pentru determinari nivel de zgomot ponderat pe timp de zi si/sau noapte conform                   (cf. SR ISO 1996-1:2016; SR ISO 1996-2:2008; SR ISO 9612:2009; STAS 6161/3-82; STAS 7150-77) cu sau fara  indicarea zgomotului de fond, pentru  persoane fizice sau diversi agenti industriali/economici.