Imisii si emisii

Emisii

Prin emisii se intelege eliminarea în atmosferă a unor poluanți solizi, lichizi sau gazoși din surse punctiforme, fixe sau de suprafață. Monitorizarea acestora este impusă tuturor agentilor economici, de catre autoritățile de control in domeniu.

Laboratorul Analize de Mediu Givaroli Impex SRL efectueaza determinari emisii la surse fixe (emisii eliberate în aerul înconjurător de utilaje, instalaţii, inclusiv de ventilaţie, din activităţile de construcţii, din alte lucrări fixe care produc sau prin intermediul cărora se evacuează substanţe poluante), pentru indicatorii:

Nr. crt.IndicatorMetodă de măsurare
1Acroleinaspectrofotometrie VIS
2Acid cianhidric/cianurispectrofotometrie VIS
3Aldehida formicaspectrofotometrie VIS
4Fenolspectrofotometrie VIS
5Mercaptanispectrofotometrie VIS
6Acid clorhidric/Clorurispectrofotometrie VIS
7Amoniac/Azot amoniacalspectrofotometrie VIS
8Clorspectrofotometrie VIS
9Compusi cu fosfor/Fosfor total/Fosfatispectrofotometrie VIS
10Crom hexavalentspectrofotometrie VIS
11Dioxid de azot/azotitiSR ISO 11564:2005-spectrofotometrie VIS
12Hidrogen sulfurat/Sulfurispectrofotometrie VIS
13Oxidantispectrofotometrie VIS
14Sulfatispectrofotometrie VIS
15Metale grele:As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb,  Tl, V, Al, Ca, Mg, Na, K, Zn, Mo, Fe, Se, Te, Ti, Pt, Pd, BiSR EN 14385:2004;  SR EN 14385:2004/C91:2014 SR EN 13211:2003/AC:2005- Spectrometrie de absorbtie atomica( cu flacara-FAAS, cuptor e grafit-GFAAS, generare de hidruri-HyGAAS, vapori reci-CVAAS)
16Hg
17COVSR CEN TS 13649:2015-Gaz-cromatografie
18HAPSR ISO 11338-1,2:2008-Gaz-cromatografie/HPLC
19Compusi organici cu azot si fosforEPA 8270D:1998-Gaz-cromatografie
20Pesticide organoclorurateEPA 8270D:1998 Gaz-cromatografie
21Dioxine si furaniSR EN 1948-1:2006; SR EN 1948-2:2006; SR EN 1948-3:2006(calcul); EPA 8280A:1996-Gaz-cromatografie
22Hidrocarburi aromatice policicliceSR ISO 11338-1,2:2008
23Anioni si cationiSR EN 1911:2011; SR EN 11632:2005; SR EN 14791:2006; SR EN 15713:2008-Ion cromatografie-HPLC
24Pulberi totaleSR ISO 9096:2005; SR EN 13284-1:2018- Ion cromatografie-HPLC
25Parametrii fizici(viteza, debit, temperatura, umiditate/apa)SR EN 15259:2008; SR EN ISO 16911-1:2013; SR ISO 14164:2008; SR EN 14790:2017; ISO 10780:1994; STAS 8421-87
26Determinare concentratii de gaze(CO, SO2, NO,  NO2,  O2,  CO2, HC)SR ISO 10396:2008; SR EN 15267-3:2008
27COV/COTSR EN 12619:2013

Imisii

Prin imisii se înțelege transferul poluanților în atmosferă către un receptor.

Laboratorul Analize de Mediu din cadrul Givaroli Impex SRL efectueaza determinari  imisii  prin prelevări de scurtă durată si de lunga durată (30 min) cf. STAS 12574-87 și de 24 h cf. Legea nr. 104/2011, pentru indicatorii:

1pulberi în suspensie, PM 10, PM2,5, pulberi sedimentabileSR EN 12341:2014; STAS 10813-76; STAS 10195-75
2NO2-prelevări de 60 minChimia Sanitară a Mediului, S. Mănescu, 1994-metodă spectrofoto-metrică cu a-naftilamină
3NO2-prelevări de 24 ore
4SO2-prelevări de 60 minSR ISO 6767:2001 – metodă spectrofoto-metrică în VIS
5SO2-prelevări de 24 ore
6CO-prelevări de 30 minSR EN 14626:2012 – metodă automată NDIR
7CO-prelevări de 8 h
8Aldehide- prelevări de 30 min,,Metode de Analiză Toxicologică”, pag.33 (MlCh 1981)-metodă spectrofotometrică
9CianuriMetoda validata intern
10Acetat de etil/butilMetoda validata intern
11BenzenMetoda validata intern
12COVMetoda validata intern
13Etanol 
14FenolSTAS 11027-77
15MercaptaniMetoda validata intern
16MetanolSTAS 11105-78
17Acid clorhodric/cloruriSTAS 10943-89
18Amoniac/azot amoniacalSTAS 10812-76
19ClorSTAS 10946-77
20Compusi cu fosfor/fosfati/fosfor totalMetoda validata intern
21Crom hexavalent STAS 11103-78
22Dioxid de azot/azotitiMetoda validata intern
23Dioxid de sulf/sulfitiSR ISO 6767:2000
24Hidrogen sulfurat/sulfuriSTAS 10814-76
25OxidantiSTAS 11010-78
26Acid sulfuric/sulfatiSTAS 11194-79
27Metale grele:As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb,  Tl, V, Al, Ca, Mg, Na, K, Zn, Mo, Fe, Sn, Se, Te, Ti, BiSR EN 14902:2006; SR ISO 9855:1999
28HgSR EN 15852:2010
29COV halogenate si nehalogenatiSR EN 14662-2:2005; EPA 8260B:1996
30Hidrocarburi aromatice policicliceSR EN 15549:2008; SR ISO 12884:2008; EPA 8270D:1998
31Compusi organici cu azot si fosforEPA 8270D:1998
32Pesticide organoclorurate/PCBEPA 8270D:1998
33Dioxine si furaniEPA 8280A:1996