Despre noi / Istoric

Laboratorul de analize mediu Givaroli, efectuează o gamă largă de analize de mediu, fiind acreditat conform referenţialului SR EN ISO/CEI 17025:2005 şi SR CEN/TS 15675:2009 (emisii atmosferice), de către Organismul Naţional de Acreditare conform Certificat Acreditare nr. LI 342/2020 pentru efectuarea de analize fizico-chimice probe de mediu (ape uzate, potabile, de suprafață si subterană; masurări de emisii, imisii, nivel de zgomot ponderat, analize de sol, namol si levigate).

Laboratorul Analize de Mediu din cadrul Givaroli Impex SRL şi-a inceput activitatea şi  drumul către acreditare în anul 2004, din dorința de a  completa şi susține prin analize de cea mai bună calitate si acuratețe, piața laboratoarelor de analize de mediu, încă la început în acea perioadă. Munca susținută şi dedicată, investițiile masive pentru dotarea corespunzătoare a laboratorului au condus la obținerea acreditării inițiale în 2005, acreditare menținută continuu pană la momentul actual, 15 ani mai târziu. Pentru menținerea şi verificarea calității rezultatelor, laboratorul participa cel puțin o dată intr-un ciclu de acreditare, la scheme PT pe diversele matrici acreditate; foloseste MR/ MRC-uri (materiale de referință certificate); echipamentele de încercare aferente încercărilor sunt verificate metrologic şi etalonate.