Cercetare

Activitatea de cercetare în domeniul poluării mediului a implicat participarea la Programe de cercetare-dezvoltare din cadrul PNCDI și CEEX.

GIVAROLI IMPEX SRL prin Laboratorul Analize de Mediu a participat la Proiecte CALIST și INFRAS privind validarea de metode pentru poluanți atmosferici și schemă internațională de comparări interlaboratoare.

Activitatea de cercetare a implicat/implică și punerea la punct/dezvoltarea de metode de încercare și/sau preluarea unor standarde europene/internaționale.