Analiza sol, namol, levigat

Analiza sol, namol, levigat

Matricea sol, namol, deseu-levigat

Solul este un factor de mediu special, situat intre litosfera si atmosfera, in care se desfasoara numeroase cicluri biogeochimice: ciclul apei, a sulfului, a fosforului, a azotului, a potasiului, a fierului, etc.

In sol se desfasoara fara intrerupere procese biologice, fiind in permanenta sub actiunea materiei vii: microflora, flora, microfauna si fauna.

Analiza solului se efectueaza in vederea caracterizarii acestuia din punct de vedere  chimic, pentru identificarea si cuantificarea eventualilor poluanti cum ar fi: produse petroliere, metale grele sau alti compuși chimici aflati in mod natural in compozitia acestuia sau ajunsi in sol prin procese tehnologice si industriale.

Acestea pot fi pelevate de catre beneficiar sau de catre laboratorul nostru, în conformitate cu standardele de prelevare în vigoare.

Namoluri si levigate

Nămolul este un amestec lichid sau semi-lichid de apă și unele combinații de pământargilă, etc.Cele mai des solicitate analize pentru namol sunt cele provenite  de la statiile de epurare.

 Matricea deseu-levigat :este un lichid care, trecând printr-un material solid, a extras substanțe dizolvate sau în suspensie din materialul respectiv. Este un termen tehnic utilizat pe scară largă în domeniul științei mediului, în sensul specific de lichid care a percolat un depozit de deșeuri, dizolvând sau antrenând substanțe nocive pentru mediu din materialul prin care a trecut. Levigatul poate fi ulterior eliminat sau menținut în depozit.

Caracterizarea în vederea dovedirii gradului de periculozitate: pentru a fi depozitat la un depozit de deșeuri nepericuloase/periculoase, presupune caracterizarea cf. Ordinul MMGA nr. 95/2005. Conform Ordinului MMGA nr. 95/2005, funcţie de clasa de deşeuri se impun teste de levigabilitate la diferite raporturi lichid/solid  (cel puţin 2, respectiv 1:2 și 1:10) şi dozări cantitative de metale grele, fluoruri, cloruri, sulfați, pH, pierdere la calcinare, etc.
Uzual se face levigatul 1:10. Pentru levigat 1:2 trebuie ca substanța uscată să fie peste 40% (deci umiditate mai mică de 60%)

Laboratorul Analize de Mediu din cadrul Givaroli Impex SRL efectueaza analiza de namol, deseuri&levigat, sol pentru indicatorii:

1Concentratia ionilor de hidrogen (pH)SR EN 16192:2012, SR EN ISO 10523:2012
2CianuriSR EN 16192:2012
3FenoliSR EN 16192:2012; Metoda validate intern
4Carbon organic/COT /CODSR ISO 14235:2000;  
5Amoniac/azot amoniacalSTAS 7184/7-87; SR ISO 14255:2000; SR EN 16192:2012
6Azot KjeldalSR EN 13342:2002;Metoda validata
7AzotatiSTAS 7184/7-87; SR ISO 14255:2000
8Compusi cu fosfor/fosfor vtotal/fosfatiSTAS 7184/7-79; SR ISO 11263:1998; SR EN 16192:2012; STAS 12205-84; SR EN 14672:2006
9Crom hexavalentSTAS 7184/7-87; EPA 7196A:1992; SR EN 16192:2012
10AzotitiSTAS 7184/7-87; SR ISO 14255:2000; SR EN 16192:2012
11SulfuriSTAS 7184/7-87; SR EN 16192:2012
12SulfatiSTAS 7184/7-87; SR ISO 11048:1999; SR EN 16192:2012
13Metale grele: As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb,  Tl, V, Al, Ca, Mg, Na, K, Zn, Mo, Fe, Sn, Se, Te, Ti, BiSR ISO 11047:1999; ISO 20279:2005; ISO 20280:2007; EPA 7000A:1992; EPA 7062A:1994; EPA 7742:1994; SR EN 16192:2012; SR 13179:1994; SR 13181:1994-Zn; SR 13225:1995; STAS 12678-88; STAS 12833-90; STAS 12834-90; STAS 12876-90; STAS 13094-92; STAS 13117-92; EPA 7000A:1992; EPA 7062A:1994; EPA 7742:1994
14HgSR EN 16192:2012; ISO 16772:2004; EPA 7470A:1994
15Reziduu filtrabil la 1050SR EN 16192:2012
16Substante extractibile in solventSTAS 12607-88
17Substanta uscata, umiditateSR EN 11465:1998; STAS 12586-87, SR EN 12880:2002, SR EN 14346:2007, SR EN 15935:2013
18Pierdere la calcinareSR EN 15935:2013; SR EN 15169:2007; STAS 12586-87
19Alcalinitate totala/ carbonate/bicarbonatiSTAS 7884/7-87
20Azot totalSTAS 12200-85, SR ISO 11261:2000, STAS 7184/2-85
21Azot KjeldahlSR EN 16169:2013; SR EN 13342:2002; SR EN 16169:2013
22CloruriSTAS 7184/7-87, SR EN 16192:2012
23Determinare humus/COD/COTSTAS 7184/21-82, SR EN 16192:2012
24Conductivitate SR ISO 11265+A1:1998, SR EN 16192:2012
25COV halogenate si nehalogenatiSR EN ISO 22155:2016; EPA 8260B:1996; EPA 5021:1996
26Hidrocarburi aromatice policicliceISO 18287:2006; EPA 8270D:1998; SR EN 15527:2008
27Compusi organici cu azot si fosforEPA 8270D:1998;
28PCBSR ISO 10382:2007; EPA 8270D:1998; SR EN 15308:2017
29Fenoli si derivatiSR ISO 14154:2007
30Dioxine&furaniEPA 8280A:1996
31Total produse petroliereSR EN ISO 16703:2011, SR EN 14039:2005
32HAP-15 compușiSR ISO 13877:1999, EPA 8310:1986
33Determinare anioni(F, Cl, NO2, PO43, Br, NO3, SO42) si cationi(Li, Na, NH4, K, Ca, Mg, Sr, Ba)STAS 7184/7-87; SR EN 16192:2012
34PrelevareSTAS 7184/1-84; ISO 10381-2, 5, 7:2005; SR EN ISO 5667-13:2011; SR EN ISO 5667-15:2010; STAS 12526-87