Analiza apa subterana / de suprafata

Analiza apa subterana / de suprafata

Apele subterane iau naștere din precipitațiile care se înfiltrează în pământ, sau înfiltrațiile de apă din albia apelor curgătoare și stătătoare.

Probele pentru analiza apa foraje (analiza apa subterana ) se recoltează cu un dispozitiv special (sonda), care se introduce în tubulatura forajului, până în stratul de apă. Analiza apei subterane este necesara si solicitata de autoritatile de mediu,  pentru monitorizarea contaminării stratului freatic cu diferiți poluanți, ce rezultă din activitățile industriale din diferite segmente ale economiei.

Laboratorul Analize de Mediu GIVAROLI IMPEX SRL efectueaza determinări pentru indicatorii de calitate fizico-chimici reglementați prin Legea apei potabile nr. 458/2002 (republicată 1 în decembrie 2011), al cărui ultim amendament de modificare/completare a legii apei potabile s-a realizat prin Ordonanța de Urgență nr. 22/30.08.2017, respectiv Ordinul 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România.

1pHSR EN ISO 10523:2012-electrochimie
2ConductivitateSR EN 27888:1997-electrochimie
3AzotaţiSR EN ISO 10304-1:2009-ion cromatografie(IC); Metodă Validată Intern- spectrofotometrie UV
4Cianuri totaleSR ISO 6703-1:1998-spectrofotometrie SR ISO 6703-2:2000-spectrofotometrie
5Cianuri libere
6Indice de fenolSR ISO 6439:2001; SR ISO 6439:2001/C91:2006
7Agenti de suprafata anionici-detergentiSR EN 903:2003
8Azot amoniacalSR ISO 7150-1:2001-spectrofotometrie VIS; SR EN ISO 14911:2003- ion cromatografie  (IC);
9Azot totalSR EN ISO 11905-1:2003
10Azot KjeldahlSR EN 25663:2000
11AzotatiMetoda validata intern
12AzotiţiSR EN ISO 10304-1:2009-ion cromatografie  (IC); SR EN ISO 26777:2002-spectrofotometrie VIS; SR EN ISO 26777:2002/C91:2006- spectrofotometrie
13Crom hexavalentSR ISO 11083:1998; SR EN ISO 18412:2007
14SulfitiSTAS 7661-89
15Sulfuri / hidrogen sulfuratSR 7510:1997
16SulfaţiSR EN ISO 10304-1:2009- ion cromatografie (IC); Metodă Validată Intern- spectrofotometrie
17TurbiditateSR EN ISO 7027:2016-turbidimetrie
18BorSR ISO 9390:2000
19SiliciuSTAS 9375-73; SR 7566:1993; Metoda Validata Intern
20Metale grele: As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb,  Tl, V, Al, Ca, Mg, Na, K, Zn, Mo, Fe, Sn, Se, Te, Ti, BiSR EN 1233:2003; SR EN ISO 15586:2004-GFAAS; SR EN ISO 12020:2004; SR ISO 8288:2001-FAAS; SR ISO 17378-2:2015;ISO/TS 17379-2:2013-HyGAAS; EPA 7062A:1994;EPA 7742:1994
21HgSR EN ISO 12846:2012
22Reziduu filtrabil la 1050/ fixSTAS 9187-84; STAS 3638-76; SR EN 15216:2008
23Materii in suspensieSR EN 872:2005; STAS 6953-1981
24Substante extractibile in solventSR 7587:1996
25Pierdere la calcinare si substante mineraleSTAS 6953-81
26Alcalinitate totala permanenta si carbonataSR EN ISO 9963-1:2002
27Clor total si clor liber rezidualSR EN ISO 7393-1:2002
28CloruriSR ISO 9297:2001-volumetrie; SR EN ISO 10304-1:2009- ion cromatografie  (IC)
29CCOCrSR ISO 6060:1996
30Oxidabilitate/indice de permanganatSR EN ISO 8467-2001-volumetrie
31Duritate totalăSR ISO 6059:2008, SR ISO 6058:2008-volumetrie
32Ca, Mg
33Oxigen dizolvatSR EN ISO 5814:2013
34CBO5SR EN 1899-1:2003; SR EN 1899-2:2002
35COVSR EN 14207:2003; SR EN ISO 10301:2003; SR ISO 11423-1,2:2000; ISO 20595:2017; EPA 8260B:1996
36HAP: benz-a-piren,benz-b-fluoranten, benz-g,h,i-perilen, benz-k-fluoranten, fluorantren, antracen, naftalină, indeno-1,2,3-cd-pirenSR EN ISO 17993:2004- HPLC
37Compusi  organici cu azot si fosforSR EN 12918:2002; SR EN ISO 10695:2002
38Pesticide organoclorurate/ PCBSR EN ISO 6468:2000-GC-MS
39Fenoli si derivati ai acestoraSR EN 12673:2002; ISO 8165-1:2000; SR EN ISO 18857-1:2007
40Compusi organostaniciSR EN ISO 17353:2006
41FtalatiSR EN ISO 18856:2006
42Total produse petroliereSR EN ISO 9377-2:2002
43Determinare anioni(F, Cl, NO2, PO43, Br, NO3, SO42) si cationi(Li, Na, NH4, K, Ca, Mg, Sr, Ba)SR EN ISO 10304-1:2009; SR EN ISO 14911:2003
44PrelevareSR EN ISO 5667-1:2007; SR EN ISO 5667-3:2018; SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-4:2000; SR EN ISO 5667-10:1994; SR EN ISO 5667-11:2009