Politica GDPR si Management

Politica GDPR si Management

GIVAROLI IMPEX S.R.L.,cu sediul social in Bucureşti, Sector 6, str. Viscolului nr. 63A, societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bucuresti sub nr. J40/2630/1992, avand Cod Unic de Inregistrare RO451850,  in calitate de autor, proprietar si administrator al site-ului www.givaroli.ro, respecta confidențialitatea si securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care accesează site-ul web www.givaroli.ro, in vederea transmiterii de oferte, mesaje etc.

Prin vizitarea site-ului si acceptarea prezentei Politici de confidențialitate a datelor cu caracter personal, va exprimați acordul expres cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal in propriul sistem informatic, atat manual cat si automat,  in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) – GDPR. Daca nu sunteți de acord ca datele dumneavoastra sa fie prelucrate, aveți dreptul si libertatea de a nu accesa site-ul web www.givaroli.ro,  operat de catre Givaroli si a nu transmite mesaje sau a solicita oferte ori a comunica orice date cu caracter personal.

GIVAROLI IMPEX SRL organizează activitatea de încercări și prelevări care respectă cerințele SR EN ISO/IEC 17025:2018 având la baza gândirea bazată pe risc și pe oportunități astfel încât să se asigure ca inregistrările sistemului de management cu excepția celor tehnice sunt efectuate & păstrate & eliminate controlat astfel încât să se prevină & minimizeze & elimine  riscul și impactul aferent nerespectării ținerii sub control a înregistrărilor care fac parte din sistemul de management al Laboratorului Analize de Mediu.